Galerie

Kontakty

Colormax s.r.o.
ColorMax

Jak probíhá stavba nového dobu tzv. novostavby

Novostavba je proces výstavby nové budovy od začátku až do dokončení. Zahrnuje několik kroků a fází, které jsou obecně následující: 

1. Plánování a návrh: Prvním krokem je plánování a návrh budovy. To zahrnuje určení účelu budovy, stanovení rozpočtu, výběr vhodného pozemku a vytvoření architektonického návrhu. V této fázi se často spolupracuje s architektem a dalšími odborníky. 

2. Získání povolení: Po dokončení návrhu je třeba získat stavební povolení od místních úřadů. To vyžaduje předložení potřebných plánů, dokumentů a splnění stavebních předpisů. 

3. Zajištění financování: Pro novostavbu je často potřeba financování. To může zahrnovat vyhledávání a jednání s bankou nebo jinými finančními institucemi, aby se zajistily potřebné finanční prostředky. 

4. Výstavba a stavební práce: Po získání povolení a financování začíná samotná výstavba. To zahrnuje přípravné práce, jako je vykopání základů, vybudování základové desky a výstavba nosných stěn. Poté se pokračuje s dalšími fázemi, jako je montáž střechy, instalace elektroinstalace, vodoinstalace, topení a dalších systémů. 

5. Dokončovací práce: Po dokončení základních stavebních prací se přechází k dokončovacím pracím. To zahrnuje instalaci podlah, vybudování vnitřních zdí, pokládku podlahových krytin, malování, instalaci dveří a oken, a dalších detailů. 

6. Kontrola a schválení: Po dokončení výstavby je třeba provést kontrolu a přezkoušení budovy, aby se ověřila její bezpečnost a splnění stavebních předpisů. Poté následuje proces schválení a získání kolaudačního souhlasu. 

7. Předání a uvedení do provozu: Po schválení je budova předána majiteli. To znamená předání klíčů a dokumentů a přechod k uvedení budovy do provozu, včetně připojení elektřiny, vody, vytápění a dalších služeb. Je důležité mít na paměti, že proces novostavby se může lišit v závislosti na místních stavebních předpisech a požadavcích. Je vhodné spolupracovat s odborníky a dodržovat veškeré právní předpisy a postupy, aby byla novostavba provedena správně a v souladu s předpisy.

Spolupracujeme s architektem a projektantem.