Galerie

Kontakty

Colormax s.r.o.

Vlhkost v domě

Vzlínání vlhkosti do domu může být způsobeno různými faktory, jako je kapilární akce půdy, špatná izolace podzemních stěn nebo chybějící hydroizolace. Pokud se v domě objevuje vzlínání vlhkosti, je důležité podniknout kroky k odizolování domu. Zde je postup, který můžete zvážit:

  1. Identifikace problému: Než začnete s odizolováním, je důležité identifikovat zdroj vzlínající vlhkosti. To může zahrnovat kontrolu stavu podzemních stěn, zjištění úrovně podzemní vody a zjištění existujících izolačních materiálů.
  2. Příprava pracovní oblasti: Před zahájením práce si připravte pracovní oblast. Odstraňte všechny předměty, které by mohly překážet práci, a zabezpečte, aby byla pracovní plocha dobře osvětlena.
  3. Odstřižení podzemní stěny: Pokud je to možné a nezbytné, odstřihněte dolní část podzemní stěny na úrovni, kde se objevuje vzlínání vlhkosti. To umožní přístup k izolační vrstvě.
  4. Odstranění staré izolace: Pokud je stará izolace poškozená nebo nedostatečná, odstraňte ji. Ujistěte se, že odstraníte všechny staré materiály a vyčistíte povrch podzemní stěny.
  5. Aplikace hydroizolační vrstvy: Aplikujte novou hydroizolační vrstvu na podzemní stěnu. Můžete použít různé materiály, jako je bitumen, polymery nebo speciální hydroizolační fólie. Ujistěte se, že hydroizolační materiál pokrývá celou plochu a že jsou spoje řádně utěsněny.
  6. Instalace drenážního systému: Pokud je vzdálenost mezi domem a podzemní vodou malá, může být vhodné instalovat drenážní systém kolem domu. Tento systém odvádí povrchovou vodu pryč od domu a snižuje tlak podzemní vody na základy.
  7. Opravy podzemních stěn: Pokud jsou podzemní stěny poškozené nebo mají trhliny, proveďte potřebné opravy, aby se zabránilo dalšímu pronikání vlhkosti.
  8. Kontrola a údržba: Po dokončení odizolování pravidelně kontrolujte stav izolační vrstvy a provádějte potřebnou údržbu. Ujistěte se, že žádná voda neproniká do domu a že je zachována účinnost hydroizolace.

Pokud je vzlínání vlhkosti vážným problémem a nejste si jisti, jak s ním správně zacházet, může být vhodné požádat o pomoc odborníka na stavbu nebo hydroizolace.