Zásady ochrany osobních údajů

Vážení obchodní přátelé,

Vaše emailová adresa a některé další osobní údaje jsou součástí naší databáze. Vaše osobní údaje jsme získali z volně dostupných zdrojů nebo od Vás.
Od 25.5.2018 začne v České republice platit nové nařízení EU o ochraně osobních údajů. V této souvislosti získáváte nová práva. Seznam Vašich nových práv:

Ochrana osobních údajů (podle Zákona a ochraně osobních údajů a GDPR)

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)

1. Správce
ColorMax s.r.o, Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb, IČO 28042484, který provozuje webové stránky www.colormax.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce a určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele.

2.Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: osobniudaje@colormax.cz nebo na adrese: Kasární náměstí 115/7,350 02 Cheb.

3.Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

4.Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje pro naplnění těchto účelů:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu:e-mail, jméno a příjmení, adresa, telefon nezbytně potřebujeme k plnění dodávek (např. dodání zboží, oznámení nového termínu, atd.)
 • vedení účetnictví – jste-li zákazníky – vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů
5. Cookies
Při procházení našich webových stránek využíváme pasivní sběr informací - cookies. Tyto soubory používáme pro sledování návštěvnosti webu pomocí službeb Google Analytics a Google Tag Manager. Slouží především pro shromažďování informací o tom, jakým způsobem používáte stránky www.colormax.cz a pomáhají nám ve zdokonalení a optimalizaci webu, aby lépe vyhovoval Vašim potřebám. Veškeré informace z těchto cookies získáváme výhradně v anonymní podobě. Sledujeme především, odkud jste na náš web přišli, jaké stránky jste na webu navštívili a jestli jste na webu nalezli potřebné informace. Tyto soubory cookie nastavuje služba Google Analytics. Více informací získáte na adrese http://www.google.com/analytics. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Chceme Vás seznámit s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje chráníme, jak je zpracováváme, proč a k jakému důvodu. Zásady, kterými se řídíme jsou zde:

1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuální známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 2. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci firmy. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními zaměstnanci, Využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Duel
 • Kros
 • Facebook
 • Massenger
 • Google
Je možné, že v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně3, stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracováním jako na sebe.

3. Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

4. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte tato práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv Využít, prosím kontaktujte nás prostřednictvím e- mailu: osobniudaje@colormax.cz

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a mi vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše Osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpíváváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat pokud jste vznesli námitku proti zpracování. . Právo na přenositelnost Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup.
 • Práva na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme vaše osobní
 • Údaje ze svého systému i ze všech dílčích zpracovatelů a záloh. Úkony související se zajištěním Práva na výmaz, budou provedeny do 30 dnů.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové Doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme veškeré osobní údaje, Které nejsou vázány zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

5. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoliv obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Mlčenlivost
Dovolujeme si vás ujistit, že zaměstnanci a spolupracující firmy, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné třetí straně.

Vaši emailovou adresu používáme zejména k zasílání informací o změnách, která souvisí s naším podnikáním a naším obchodním vztahem. Toto děláme na základě oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás naše emaily zajímají.