Podmínky prodeje dřeva

Stavební prkna, prkna hoblovaná tříděná, fošny nehoblované tříděné
Veškerá prkna/fošny jsou prodávána s délkovým nadměrkem min. 3 cm. Šířka prken/fošen může být v toleranci -2mm / +5mm. Toušťka prken může být v toleranci +1mm / -1mm. Tolerance a nadměrky se nezapočítávají do objemu prkna/fošny. Prkna/fošny mohou obsahovat drobné trhliny a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky, smolníky a cinkované spoje - délkové nadstavení.

Latě a hranoly nehoblované tříděné, neimpregnované
Veškeré latě/hranoly jsou prodávány s délkovým nadměrkem min. 3cm. Rozměry latí/hranolů mohou být v toleranci -2mm / +3mm. Tolerance a nadměrky se nezapočítávají do objemu latě/hranolu. Latě/hranoly mohou obsahovat drobné trhliny a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky, smolníky a cinkované spoje - délkové nadstavení.

Plotovky hoblované rovné
Plotovky jsou čtyřstranně hoblované. Nemají délkový nadměrek. Rozměry plotovek mohou být v toleranci -2mm / +2mm. Plotovky mohou obsahovat drobné trhliny a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky do průměru 2cm, smolníky a cinkované spoje - délkové nadstavení.

Hranoly hoblované - přesně zkrácené dle požadavku zákazníka
Hoblované hranoly přesně zakrácené nemají délkový nadměrek. Jejich celková délka je určena zákazníkem. Rozměry hranolů mohou být v toleranci -2mm / +2mm. Hranoly mohou obsahovat drobné trhliny a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky, smolníky a cinkované spoje - délkové nadstavení.

Palivové dřevo

Palivové dřevo pilařský balík "A"
Podélné odřezy složené v balíku š.130cm x v.120cm x d.320cm. Objem balíku cca 5m3. Tloušťka odřezů od 3mm do 50mm. Šířky odřezů jsou různé. Materiál vzniká při podélném řezání dřeva a je určen k topení. Součástí balení je převozní rám. Pilařské balíky je možné nakládat pouze na vleky a auta, které mají ložnou plochu min. 3x2m a mají sklopné postranní bočnice. Jiné vleky, vozíky a automobily nenakládáme z důvodu bezpečnosti práce a možnosti poškození vozidla při nakládce!

Palivové dřevo pilařský balík "B"
Podélné odřezy složené v balíku š.130cm x v.120cm x d.320cm. Objem balíku cca 5m3. Tloušťka odřezů cca od 2mm do 20mm. Šířky odřezů jsou různé. V balíku B je vysoký podíl drobných částí. Materiál vzniká při podélném řezání dřeva a je určen k topení. Součástí balení je převozní rám. Pilařské balíky je možné nakládat pouze na vleky a auta, které mají ložnou plochu min. 3x2m a mají sklopné postranní bočnice. Jiné vleky,vozíky a automobily nenakládáme z důvodu bezpečnosti práce a možnosti poškození vozidla při nakládce!

Odřezy volně ložené
Příčné odřezy od zkracovací pily naházené na dopravní prostředek zákazníka. Rozměr korby bude změřen před nakládkou a vypočten její objem. Celková cena je násobkem objemu korby a jednotkové prodejní ceny. Rozměry odřezů jsou různé dle aktuálně zkracovaných dimenzí. Dřevo je vzduchosuché a bez kůry. Délku odřezů se snažíme provádět do 27cm. Tloušťky a šířky odřezů jsou různé. Cena nakládky je započtena v jednotkové ceně.V případě vlastní dopravy zákazníkem neodpovídáme za zdržení a prostoje vozidla způsobené čekáním na odbavení při vjezdu do výrobní zóny Věznice Kynšperk

Odřezy volně ložené - 6 - 6,2prms
Příčné odřezy od zkracovací pily naházené na korbu našeho sklápěcího auta. Rozměr korby 3,2m x 2,2m x 0,95m. Objem korby 6,1m3. Rozměry ořezů jsou různé dle aktuálně zkracovaných dimenzí. Dřevo je vzduchosuché a bez kůry. Délku odřezů se snažíme provádět do 27cm. Tloušťky a šířky odřezů jsou různé. Cena je určena za jedno auto (kontejner), při sjednání dopravy naším autem. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Tato je řešena zvlášť.

Piliny a hobliny
Při odběru pilin a hoblin plněných do big-bag, účtujeme vratnou zálohu 100Kč za 1big-bag.

Zpět na kalkulaci a objednávku >>>